SERVICE

DTI har en fast stab av kyndige teknikere som stadig er ute på oppdrag for å drive utbedringer og modifisering av pumpestasjoner. Med solid materialkunnskap og praktisk erfaring løser vi de fleste oppgaver. Våre primære oppdrag er å utbedre og vedlikeholde selve glassfiberkontruksjonen og røropplegget, men vi kan etter avtale ta ansvar for alle typer service.